Προς την κορυφή της σελίδας
Έργα
2017 - Όμιλος Υαλουργίας Yioula ΑΕ
Ενδο-δικτυακή (intranet) εφαρμογή για την διαχείριση καλουπιών γυάλινων φιαλών.

Το έργο υλοποιήθηκε για την Διεύθυνση παραγωγής του Ομίλου και ήταν ενδο-δικτυακή (intranet) εφαρμογή. Λειτουργούσε μέσα από το VPN του Ομίλου και σε αυτή είχαν πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί από τα εργοστάσια της Ελλάδος, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η εφαρμογή διεκπεραίωνε την πλήρη διαχείριση των καλουπιών που χρησιμοποιούνταν από τις βιομηχανίες του Ομίλου για την παραγωγή φιαλών. Διατηρούσε λεπτομερείς πληροφορίες για τις προδιαγραφές του κάθε σετ καλουπιών και παρακολουθούσε κάθε σετ από την μέρα της παραγγελίας του στον κατασκευαστή του μέχρι την ημέρα της απόσυρσής του. Κατά την διάρκεια της ζωής του σετ διατηρούσε αρχείο των χρήσεών του στην κάθε βιομηχανία, των επισκευών του, των αναφορών των μηχανικών, ποσότητες και κωδικούς φιαλών που παρήχθησαν με αυτό, και έστελνε αυτόματα μηνύματα στους διευθυντές παραγωγής όποτε η λειτουργία του βρίσκονταν εκτός των αποδεκτών ποιοτικών προδιαγραφών.

2015 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Αγροτικού χώρου
Εγκατάσταση web, application, database και GPS tracking server. Διασύνδεση GPS tracking server για λήψη στιγμάτων μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου.

Το έργο αποτελούσε μέρος του ερευνητικού προγράμματος LACTIMED, στόχος του οποίου ήταν να δομηθεί ένα σύστημα πιστοποίησης των γαλακτοκομικών προϊόντων εκτατικής κτηνοτροφίας, που παράγει κοινοπραξία μικρών παραδοσιακών τυροκομείων. Βασικό στοιχείο του έργου ήταν η κατασκευή συστήματος παρακολούθησης – τεκμηρίωσης της εκτατικότητας της κτηνοτροφίας ως προμηθευτού της πρώτης ύλης (γάλακτος) των προϊόντων. Με το κατασκευασθέν σύστημα γίνεται καταγραφή της κίνησης των κοπαδιών, και παρέχεται η δυνατότητα αναπαράστασης της κίνησής τους σε χαρτογραφικά υπόβαθρα (Google maps) ώστε να αποδεικνύονται οι τόποι βόσκησης, το υψόμετρο, η χλωρίδα της περιοχής, πληροφορίες που παρέχουν την δυνατότητα καλύτερης εμπορικής προώθησης των προϊόντων, αλλά και περαιτέρω επιστημονικής έρευνας. Ο δικτυακός τόπος υποστηρίζεται από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

2014 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Επιτροπή Ερευνών
Εφαρμογή αυτόματης μαζικής αποστολής εντολών πληρωμής προς το μηχανογραφικό σύστημα της ALPHA Bank

Το έργο ήταν η κατασκευή μιας εφαρμογής για την επικοινωνία μεταξύ του ERP συστήματος της Επιτροπής Ερευνών και του μηχανογραφικού συστήματος της ALPHA Bank. Η εφαρμογή διαβάζει και στέλνει μαζικά στην τράπεζα μεγάλο αριθμό εντολών πληρωμής και λαμβάνει από την τράπεζα ενημέρωση για την διεκπεραίωση της κάθε εντολής. Την απαντητική ενημέρωση διαμορφώνει σε ενιαία reports προς την διοίκηση της Επιτροπής Ερευνών. Η εφαρμογή λειτουργεί αυτόματα στο παρασκήνιο, χωρίς την ανάγκη ανθρώπινου χειρισμού, γι αυτό και η μη ύπαρξη εικόνας της.

2013 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων
Εφαρμογή μετατροπής δεδομένων πολλών παραμέτρων από την μορφή πολλαπλών 2-διάστατων πινάκων Excel σε μορφή βάσης δεδομένων.

Η εφαρμογή κατασκευάστηκε για τις ανάγκες του Εργαστηρίου, αλλά τέθηκε και σε δημόσια χρήση μέσω διαδικτύου για αξιοποίηση από εγκεκριμένους επιστήμονες. Επιλύει ένα από τα πλέον χρονοβόρα προβλήματα επεξεργασίας δεδομένων, που είναι η μετατροπή σε ενιαίο πίνακα βάσης δεδομένων ενός οσοδήποτε μεγάλου αριθμού πινάκων Excel οι οποίοι εκτός των δύο βασικών παραμέτρων τους (λόγω των δύο διαστάσεών τους) μπορούν να χαρακτηρίζονται και από οσεσδήποτε επιπλέον παραμέτρους.

2013 - Έλληνο-Γαλλικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου

Ο δικτυακός τόπος παρουσίαζε όλα τα Ελληνο-Γαλλικά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και ήταν 3-γλωσσος (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά). Υποστηρίζεται από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

2013 - Εταιρία Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ΑΕ
Εφαρμογή κρατήσεων καταλυμάτων για το Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο πρώην Μονής Πάου Αργαλαστής

Το έργο συνίσταται στην κατασκευή ενός συστήματος κρατήσεων καταλυμάτων που διατίθενται από την εταιρία για τους εργαζόμενους του πανεπιστημίου κατά τους θερινούς μήνες. Τα καταλύματα βρίσκονται στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο της πρώην Μονής Πάου Αργαλαστής. Το σύστημα εξασφαλίζει την ταυτοποίηση των υπαλλήλων μέσω εισόδου τους από email που αποστέλλονται μαζικά, ενημερώνει αυτόματα τον αρμόδιο διαχειριστή του Κέντρου για την εξέλιξη των κρατήσεων ανά ημέρα, ενημερώνει τους υπαλλήλους για την περιοχή με φωτο-συλλογές προβολή χάρτη Google κλπ. Η εφαρμογή υποστηρίζεται από βάση δεδομένων.

2013 - Πανεπιστήμια Θεσσαλίας (Ελλάδα) & Montesquieu - Bordeaux IV (Γαλλία)
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου PoDePro

Το PoDePro είναι ένα Έλληνο-Γαλλικό Διεπιστημονικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που συνδυάζει την Δημογραφία, και την Οικονομία της Ανάπτυξης. Από την πλευρά της Ελλάδος οργανώνεται από το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και από την πλευρά της Γαλλίας από το Ινστιτούτο Δημογραφικών Μελετών και το Κέντρο Οικονομικών της Ανάπτυξης του πανεπιστημίου Montesquieu - Bordeaux IV. Ο δικτυακός τόπος υποστηρίζεται από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

2012 - Ένωση Δημογράφων των Βαλκανίων
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου της Ένωσης

Το DemoBalk είναι μία επιστημονική ένωση που προωθεί την συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και ινστιτούτων, που εργάζονται επάνω στα δημογραφικά θέματα των Βαλκανίων. Τα περισσότερα μέλη του είναι καθηγητές Βαλκανικών και δυτικό-ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Ο δικτυακός τόπος υποστηρίζεται από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

2012 - Όμιλος Υαλουργίας Yioula ΑΕ
Κατασκευή και συντήρηση ενδο-δικτυακής (intranet) εφαρμογής για την διαχείριση των σχεδίων των προϊόντων του Ομίλου.

Ο στόχος του έργου ήταν η ανάπτυξη μιας εφαρμογής η οποία θα λειτουργούσε ως add-on του Oracle JD Edwards ERP του Ομίλου κάνοντας αυτά που δεν ήταν εφικτό να γίνουν στα πλαίσια του ERP. Τέτοια δεδομένα ήταν κυρίως αρχεία μηχανολογικών σχεδίων, συσκευασίας, φωτογραφίες κλπ για το κάθε προϊόν. Ή εφαρμογή όντας ενδο-δικτυακή λειτουργούσε στα πλαίσια του VPN του Ομίλου και πρόσβαση είχαν μόνο εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες από τα εργοστάσια της Ελλάδος, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Η εφαρμογή υποστηρίζονταν από βάση δεδομένων.

2009 - Όμιλος YIOULA – BIOMEDSKLO SA
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου της BIOMEDSKLO SA

Η BioMedSklo SA είναι υαλουργική βιομηχανία στην Ουκρανία και θυγατρική του Ομίλου της Yioula. Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή ενός μικρού δικτυακού τόπου της εταιρίας κυρίως για την ανακοίνωση οικονομικών αναφορών όπως επιβάλει ο νόμος.

2009 - Όμιλος YIOULA – STIROM SA
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου της Stirom SA

Η Stirom SA είναι υαλουργική βιομηχανία στη Ρουμανία και ήταν θυγατρική του Ομίλου της Yioula. Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή ενός μικρού δικτυακού τόπου της εταιρίας κυρίως για την ανακοίνωση οικονομικών αναφορών όπως επιβάλει ο νόμος. Ο δικτυακός τόπος υποστηρίζεται από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

2009 - Όμιλος YIOULA – DRUJBA SA
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου της DRUJBA SA

Η Drujba SA είναι υαλουργική βιομηχανία στη Βουλγαρία και ήταν θυγατρική του Ομίλου της Yioula. Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή ενός μικρού δικτυακού τόπου της εταιρίας κυρίως για την ανακοίνωση οικονομικών αναφορών όπως επιβάλει ο νόμος. Ο δικτυακός τόπος υποστηρίζεται από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

2007 - 1Kiklos – Κ.Χατζηευφραιμίδης & Συνεργάτες
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου

Η 1Kiklos είναι ομάδα μηχανικών με μεγάλη εμπειρία σε έργα τοπογραφικά και κατασκευαστικά και επεκτείνονται και στον κτηματομεσιτικό τομέα. Ο δικτυακός τόπος υποστηρίζεται από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Η φιλοξεννία του έγινε σε server μας στις ΗΠΑ. Η φιλοξενία του έγινε σε server μας στις ΗΠΑ.

2007 - ΕΥΡΩ-ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ
Κατασκευή, συντήρηση και φιλοξενία δικτυακού τόπου

Η Ευρω-επισκευαστική ΕΠΕ ήταν εταιρία στον χώρο της επισκευής μεγάλων φορτηγών αυτοκινήτων και διέθετε ένα σύγχρονο πλήρες συνεργείο. Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή και συντήρηση του δικτυακού τόπου της εταιρίας. Ο δικτυακός τόπος υποστηρίζονταν από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Η φιλοξενία του έγινε σε server μας στις ΗΠΑ.

2005 - VFA ΕΠΕ – Σύμβουλοι Καινοτομίας & Ανάπτυξης
Κατασκευή, συντήρηση και φιλοξενία δικτυακού τόπου

Η VFA ΕΠΕ είναι σύμβουλοι καινοτομίας και ανάπτυξης και έχουν μακρά εμπειρία στην υλοποίηση έργων για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με πανεπιστήμια, δημόσιους οργανισμούς, ιδρύματα κλπ και έχουν συνεργάτες σε χώρες μέλη της Ε.Ε. Ο δικτυακός τόπος υποστηρίζονταν από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) . Η φιλοξενία του έγινε σε server μας στις ΗΠΑ.

2004 - ΣΟΛ ΑΕ (Συνεταιρισμός Ορκωτών Λογιστών)
Κατασκευή extranet των 800 συνεργατών.

Η ΣΟΛ ΑΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρία ορκωτών λογιστών στην Ελλάδα, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στον χώρο της και περίπου 800 συνεργάτες σε όλη την χώρα. Το έργο συνίσταται στην κατασκευή ενός extranet για τους 800 συνεργάτες της εταιρίας, το οποίο λειτουργούσε ως τράπεζα δεδομένων, διαθέτοντας κρίσιμες πληροφορίες, έγγραφα, οικονομικά δεδομένα, ανακοινώσεις της διοίκησης, ακόμη και μηχανογραφική υποστήριξη και κατέβασμα λογισμικού της εταιρίας. Το extranet συνεργατών υποστηρίζονταν από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

2004 - ΣΟΛ ΑΕ (Συνεταιρισμός Ορκωτών Λογιστών)
Κατασκευή δικτυακού τόπου και εγκατάσταση web, application και database server

Η ΣΟΛ ΑΕ είναι η μεγαλύτερη εταιρία ορκωτών λογιστών στην Ελλάδα, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στον χώρο της και περίπου 800 συνεργάτες σε όλη την χώρα. Για το έργο εγκαταστήσαμε τον web server, τον application server και τον database server, και συμμετείχαμε στην εγκατάσταση του email server και του PIX firewall. Κατασκευάσαμε τον δικτυακό τόπο της εταιρίας. Ο δικτυακός τόπος υποστηρίζονταν από βάση δεδομένων και για την διαχείρισή του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS).

2004 - Τουριστική Εκδοτική ΕΠΕ
Κατασκευή, συντήρηση και φιλοξενία μεγάλου δικτυακού τόπου, καταλόγου ξενοδοχείων.

Η Τουριστική Εκδοτική ΕΠΕ ήταν μία εταιρία στον χώρο της διαφήμισης τουριστικών επιχειρήσεων, και εξέδιδε επί πολλά χρόνια έναν έντυπο τουριστικό κατάλογο. Το έργο ήταν η κατασκευή της «ψηφιακής έκδοσης» του έντυπου καταλόγου, δηλαδή η οργάνωση όλων των δεδομένων σε βάση και η κατασκευή ενός δίγλωσσου δικτυακού τόπου (ελληνικά, αγγλικά) όπου Έλληνες και ξένοι τουρίστες μπορούσαν να αναζητούν ξενοδοχεία με σύνθετα κριτήρια προκειμένου να κάνουν κράτηση για τις διακοπές τους. Στον δικτυακό τόπο προβάλλονταν πάνω από 1.000 ξενοδοχεία. Υποστηρίζονταν από βάση δεδομένων και για την ενημέρωση του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Η φιλοξενία του έργου έγινε σε server μας στις ΗΠΑ.

2003 - Όμιλος Υαλουργίας Yioula ΑΕ
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου, εγκατάσταση web, application και database server

Ο Όμιλος της Υαλουργίας YIOULA ΑΕ επεκτείνονταν σε 4 χώρες (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία) με 6 εργοστάσια. Με το έργο αυτό αρχίσαμε μια πολυετή συνεργασία κατασκευάζοντας δικτυακούς τόπους και ενδο-δικτυακές εφαρμογές και παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαδικτύου.

Ο κατασκευασθείς δικτυακός τόπος υποστηρίζονταν από βάση δεδομένων και για την ενημέρωση του κατασκευάστηκε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Λόγω αδυναμίας εξαγωγής δεδομένων των προϊόντων από το ERP του Ομίλου, κατασκευάσαμε στα πλαίσια του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου πλήρη μηχανισμό καταχώρησης και διαχείρισης προϊόντων για να γίνει εφικτή η παρουσίασή τους.

2003 - Σύνδεσμος Ελληνικών Υαλουργικών Βιομηχανιών
Διαδικτυακή υποστήριξη του επιστημονικού συνεδρίου YALOS-2004, κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου

Ο Σύνδεσμος είναι η ένωση όλων των Ελληνικών υαλουργικών βιομηχανιών και επιστημονικών εργαστηρίων που διεξάγουν έρευνα πάνω στις τεχνολογίες της υαλουργίας. Ο σκοπός του έργου ήταν η μέσω διαδικτύου υποστήριξη του διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου, που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος το 2004. Στα πλαίσια αυτά παραλάβαμε και οργανώσαμε σε βάση δεδομένων λίστες εν δυνάμει ενδιαφερομένων επιστημόνων (email mailing lists) ανά τον κόσμο και υλοποιήσαμε επανειλημμένα μαζικές αποστολές ενημερωτικών μηνυμάτων, που βοήθησαν τα μέγιστα στην μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία του συνεδρίου. Επίσης κατασκευάστηκε μικρός δικτυακός τόπος για πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και διεκπεραίωση εισερχόμενων μηνυμάτων και δηλώσεις συμμετοχής.

2003 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων
Έργο: e-Demography

Το έργο e-Demography ήταν ένα μεγάλο έργο, του οποίου η υλοποίηση απαίτησε πολλά χρόνια και στο οποίο ενεπλάκησαν πολλοί επιστήμονες – συνεργάτες του εργαστηρίου.

Ο σκοπός του έργου ήταν η συγκέντρωση, ψηφιοποίηση, οργάνωση, εισαγωγή σε βάση δεδομένων και δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των διαθέσιμων δημογραφικών δεδομένων της Ελλάδος από το 1940 μέχρι και σήμερα. Τα δεδομένα διατίθενται σε πολλά χωρικά επίπεδα (χώρα, περιφέρειες, νομοί) και ιδιαίτερα αυτά των πρόσφατων απογραφών ακόμα και σε επίπεδο δήμου και οικισμού. Τα δεδομένα, παρουσιάζονται με δυναμικό τρόπο σε μορφή αριθμητικών πινάκων, γραφημάτων, και δημογραφικών χαρτών. Χρειάστηκε να κωδικοποιηθούν σύνθετοι αλγόριθμοι για τον υπολογισμό δημογραφικών δεικτών καθώς και να κατασκευαστεί ένα μεγάλο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου για την ενημέρωση με νεώτερα δεδομένα.

Το έργο παρουσιάστηκε σε επιστημονικό συνέδριο Χαρτογραφίας και στο επιστημονικό περιοδικό της Ελληνικής Εταιρίας Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS).

Για την πλήρη υλοποίηση του έργου:

 • Συντάξαμε το μηχανογραφικό μέρος της έκθεσης – αίτησης χρηματοδότησής του
 • Είχαμε την ευθύνη όλης της υλοποίησης του έργου από την σχεδίασή του με τους επιστήμονες του Εργαστηρίου, μέχρι την πλήρη λειτουργία του και σήμερα την συντήρησή και επικαιροποίησή του.
 • Εγκαταστήσαμε την αναγκαία υποδομή (web, application και database server)
 • Σχεδιάσαμε και κατασκευάσαμε την βάση δεδομένων
 • Κατασκευάσαμε όλο το λογισμικό του μεγάλου δικτυακού τόπου (δημογραφικό portal)
 • Κατασκευάσαμε το λογισμικό για το σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS)
 • Επιβλέψαμε την εργασία συνεργατών του Εργαστηρίου στην ψηφιοποίηση του τεραστίου όγκου δεδομένων από την ΕΛΣΤΑΤ.
 • Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό του εργαστηρίου στην χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου.
 • Είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε κύριο ρόλο σε νέα σχέδια επέκτασης του έργου σε νέα ενδιαφέροντα επιστημονικά πεδία, καθώς και σε σημαντικές τροποποιήσεις του. Έτσι έγινε εφικτό να δεχτεί νεώτερα δεδομένα και με βάση τις νέες διοικητικές αλλαγές της χώρας όπως το σχέδιο «Καλλικράτης» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 • Κατασκευάσαμε ένα σύστημα διαχείρισης δημοσίων σχέσεων του εργαστηρίου ως βάση για μαζικές αποστολές e-mail σε χιλιάδες παραλήπτες ενημερώνοντάς τους για τις μελέτες του Εργαστηρίου πάνω στις δημογραφικές εξελίξεις της χώρας, στα πλαίσια του ηλεκτρονικού εντύπου DemoNews που συντάσσει το εργαστήριο. Παραλήπτες αυτών των μαζικά και ηλεκτρονικά αποστελλόμενων δημογραφικών μελετών είναι όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου, πολιτικά κόμματα, κοινωνικοί και επιστημονικοί φορείς, καθηγητές πανεπιστημίων, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, εφημερίδες και σημαντικά blogs.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για την υλοποίηση των γραφημάτων και των δημογραφικών χαρτών έγινε αξιοποίηση της τεχνολογίας SVG (Scalar Vector Graphics), μιας τότε νέας εν πολλοίς άγνωστης τεχνολογίας της Adobe, που από τότε διαβλέπαμε ότι θα έχει ευρεία αναγνώριση στο μέλλον, σε αντίθεση με το Flash που ήταν το κυρίαρχο της αγοράς εκείνη την εποχή. Σήμερα η SVG έχει υιοθετηθεί ως παγκόσμιο standard από το W3 consortium ως αναπόσπαστο τμήμα της HTML-5, ενώ το Flash έχει εξαφανιστεί και από την ίδια την κατασκευάστριά του εταιρία. Παρά το ότι τότε οι απόψεις μας ακούγονταν αιρετικές, τα γεγονότα δικαίωσαν τις προβλέψεις μας.

2001 - Όμιλος Newsphone
Πλήρης απασχόληση ως Internet project manager

Ο Όμιλος Newsphone αναπτύσσει καινοτόμες επικοινωνίες και δημιουργεί υπηρεσίες περιεχομένου μέσω εναλλακτικών δικτύων σταθερής τηλεφωνίας, κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου.

Κατά την συνεργασία μας αυτή το κύριο αντικείμενο ήταν η ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και τόπων και η υποστήριξη του Ομίλου για την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών μέσω του συνδυασμού τεχνολογιών τηλεφωνίας (σταθερής και κινητής) με τεχνολογίες διαδικτύου. Στα πλαίσια αυτά:

 • Συμμετείχαμε στην σύνταξη προτάσεων του Ομίλου για μεγάλα έργα του Δημοσίου
 • Ήμασταν μέλος της ομάδας που συνέταξε την πρόταση, η οποία και υλοποιήθηκε, του έργου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ARIADNE, μέρος του οποίου ήταν η δημιουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 • Εγκαταστήσαμε και συντηρούσαμε τον web server και application server του Ομίλου.
 • Υλοποιήσαμε πολλά έργα που συνδύαζαν διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία, τηλεφωνικά κέντρα (call-centers), τηλεόραση και ραδιόφωνο.
 • Υλοποιήσαμε εμπορικό δικτυακό τόπο πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας και με αντικείμενο την πώληση υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας. Ο δικτυακός αυτός τόπος υπήρξε ο κορυφαίος στο τομέα του στην Ελληνική αγορά. Γι αυτό πολλές φορές χρησιμοποιήθηκε από κολοσσούς της αγοράς (Coca Cola, ΔΕΛΤΑ) για διαφημιστικές τους καμπάνιες.
 • Κατασκευάσαμε την μέσω διαδικτύου διασύνδεση της πλατφόρμας SMS του Ομίλου με το δίκτυο κινητής της TELESTET
 • Κατασκευάσαμε διαδικτυακές εφαρμογές λήψης παραγγελιών από, και διανομής περιεχομένου προς μεταπωλητές στην Αυστραλία, την Αλβανία και την Ελλάδα (Hellas On Line, Q-Telecoms).
 • Κατασκευάσαμε τα πρώτα MMS στην Ελλάδα που παρουσιάσαμε μέσω προσομοιωτών στην Info-com 2002.
 • Συντηρούσαμε όλους τους διαδικτυακούς τόπους του Ομίλου.
 • Ήμασταν εκπαιδευτές σε ενδο-ομιλικό σεμινάριο με θέμα “Δυναμικοί δικτυακοί τόποι και τεχνικές marketing στο διαδίκτυο”, καθώς και ομιλητές σε workshop με θέμα «One to one marketing” στο εκπαιδευτικό κέντρο της Εθνικής τράπεζας.
2001 - Imaging ΑΕ
Κατασκευή extranet

Η Imaging ΑΕ ήταν διαφημιστική εταιρία εξειδικευμένη στην έκδοση διαφημιστικών εντύπων για προϊόντα εταιριών. Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή ενός extranet μέσω του οποίου οι πελάτες της εταιρίας μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην ροή εργασιών κατασκευής των φυλλαδίων τους και να κάνουν on-line κρίσιμες παρατηρήσεις και τροποποιήσεις πριν την τελική εκτύπωσή τους.

2000 - ComSys ΑΕ
Internet project manager

Κατά την συνεργασία μας με την ComSys SA αναπτύξαμε ένα extranet για κορυφαία πολυεθνική εταιρία πετρελαιοειδών. Μέσω του extranet βενζινοπώλες μπορούσαν να καταχωρούν τις παραγγελίες τους, να παρακολουθούν τις φάσεις διεκπεραίωσης των ήδη καταχωρημένων παραγγελιών τους, και να λαμβάνουν μηνιαία και ετήσια reports κλπ.

1999 - ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ (Εταιρία Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων)
Κατασκευή, συντήρηση και φιλοξενία δικτυακού τόπου

Η ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ είναι το σημαντικότερο κέντρο της Ελλάδος στον τομέα της μεταλλουργικής έρευνας για την βιομηχανία. Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή, συντήρηση και φιλοξενία του δικτυακού τόπου της εταιρίας. Ο δικτυακός τόπος φιλοξενήθηκε σε servers μας στις ΗΠΑ.

1999 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Κέντρο για την ανάπτυξη της ΝΑ Ευρώπης.
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου.

Το Κέντρο για την ανάπτυξη της ΝΑ Ευρώπης ήταν μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου για βοήθεια και παροχή τεχνογνωσίας σε στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα των χωρών της ΝΑ Ευρώπης, οι οποίες εκείνη την εποχή βρίσκονταν σε φάση μετάβασης της οικονομίας τους στην ελεύθερη αγορά. Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή και συντήρηση του δικτυακού τόπου του Κέντρου. Το website φιλοξενήθηκε σε πανεπιστημιακό server του οποίου είχαμε την πλήρη διαχείριση.

1999 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακές εκδόσεις.
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου

Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή και συντήρηση του δικτυακού τόπου του εκδοτικού οίκου του Πανεπιστημίου. Σε αυτόν προβάλλονταν όλα τα εκδοθέντα βιβλία με πληροφορίες για παραγγελία τους. Φιλοξενήθηκε σε πανεπιστημιακό server του οποίου είχαμε την πλήρη διαχείριση.

1998 - Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης Μαγνησίας
Κατασκευή δικτυακών τόπων

Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή μικρών δικτυακών τόπων για σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης της Μαγνησίας στα πλαίσια περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που αυτά υλοποιούσαν.

1998 - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας
Μετάδοση στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο αποτελεσμάτων Δημοτικών εκλογών

Ο σκοπός του έργου ήταν η μετάδοση στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο των αποτελεσμάτων των Δημοτικών και Νομαρχιακών εκλογών του 1998. Το έργο έπρεπε να υλοποιηθεί με ελάχιστο κόστος παρά τις μεγάλες απαιτήσεις του σε bandwidth. Η ανεπαρκής διαθεσιμότητα διαδικτυακού bandwidth την εποχή εκείνη σε μια επαρχιακή πόλη δημιουργούσε βάσιμους κινδύνους κατάρρευσης της όποιας υποδομής θα μπορούσαμε να εγκαταστήσουμε στη Μαγνησία για το έργο.

Γι αυτό χρησιμοποιήσαμε διαδικτυακή υποδομή στις ΗΠΑ. Η φύση του έργου δεν απαιτούσε δυναμική παραγωγή σελίδων με την απόλυτη (real time) έννοια του όρου, αφού αυτές θα μπορούσαν να ανανεώνονται πχ ανά 3λεπτο. Γνωρίζοντας τις από τότε δυνατότητες του Coldfusion σε αυτόματη εκτέλεση εργασιών FTP, είχαμε την ιδέα ο web server και ο application server να μην είναι απαραίτητο να συνυπάρχουν στο εσωτερικό δίκτυο του ίδιου παροχέα υπηρεσιών web-hosting. Αυτό μας έδινε την δυνατότητα να επιλέξουμε οπουδήποτε στις ΗΠΑ, ότι καλύτερο γι αυτούς ήταν διαθέσιμο.

Έτσι ως web server, που θα δέχονταν όλο το βάρος των κλήσεων, επιλέξαμε έναν πανίσχυρο IRIX-Unix Silicon Graphics Indy web server στην Florida, και για application server έναν Coldfusion server στην Νέα Υόρκη. Καθ’ όλη την βραδιά των εκλογών ο Coldfusion server λάμβανε νεώτερα δεδομένα με FTP από τον Βόλο, τα επεξεργάζονταν παράγοντας νεώτερες ενημερωμένες στατικές σελίδες, άνοιγε αυτόματα FTP σύνδεση με Florida και έστελνε τις στατικές σελίδες έτοιμες για προβολή από τον εκεί web server. Το όλο σύστημα λειτούργησε με απόλυτη επιτυχία όπως το είχαμε σχεδιάσει.

1998 - Ελληνική Λέσχη Φίλων Citroen 2CV
Κατασκευή, συντήρηση, φιλοξενία του δικτυακού τόπου της 13ης Διεθνούς Συνάντησης Φίλων Citroen 2CV και εθελοντική μηχανογραφική υποστήριξη της συνάντησης.

Η Ελληνική Λέσχη Φίλων του Citroen 2CV οργάνωσε την 13η Διεθνή Συνάντηση Φίλων 2CV στην Σκοτίνα της Πιερίας το καλοκαίρι του 1999. Ήταν ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα το καλοκαίρι εκείνο και είχε πλήρη και συνεχή κάλυψη από τα Ελληνικά ΜΜΕ. Στην συνάντηση έλαβαν μέρος περίπου 5.000 2CV από όλο τον κόσμο.

Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή, φιλοξενία και συντήρηση του δικτυακού τόπου της συνάντησης ο οποίος τέθηκε σε λειτουργία 1-2 χρόνια πριν την συνάντηση, διανέμοντας πληροφόρηση, και εκτελώντας μαζικές αποστολές email με στόχο την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και επιτυχία της. Αλλά και μετά την συνάντηση ο δικτυακός τόπος διένειμε τον τεράστιο όγκο φωτογραφικού υλικού στους συμμετέχοντες. Το όλο έργο φιλοξενήσαμε σε server μας στις ΗΠΑ.

1997 - Ελληνική Λέσχη Φίλων Citroen 2CV
Κατασκευή, συντήρηση, φιλοξενία δικτυακού τόπου.

Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή, φιλοξενία και συντήρηση του δικτυακού τόπου της λέσχης. Τον δικτυακό τόπο φιλοξενήσαμε σε server μας στις ΗΠΑ.

1997 - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Γραφείο Διασύνδεσης
Εργασία πλήρους απασχόλησης ως τεχνικός διαδικτύου

Κατά την 3ετή συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

 • Κατασκευάσαμε πολλές web εφαρμογές με βάσεις δεδομένων για υποτροφίες, μεταπτυχιακά κλπ.
 • Εγκαταστήσαμε τον web, application και database server του Γραφείου Διασύνδεσης.
 • Κατασκευάσαμε και συντηρούσαμε τον δικτυακό τόπο του Γραφείου.
 • Παρείχαμε γενικότερη μηχανογραφική υποστήριξη.
 • Εκπροσωπήσαμε το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου σε συναντήσεις τεχνικών ομάδων εργασίας όλων των πανεπιστημίων για την υλοποίηση της Οριζόντιας Δράσης των Ελληνικών ΑΕΙ.
1997 - Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), παράρτημα Μαγνησίας
Κατασκευή και συντήρηση δικτυακού τόπου, διδασκαλία σε σεμινάριο

Ο σκοπός του έργου ήταν η κατασκευή και συντήρηση του δικτυακού τόπου του ΤΕΕ Μαγνησίας καθώς και η οργάνωση και διδασκαλία σεμιναρίου για θέματα διαδικτύου σε μηχανικούς μέλη του Επιμελητηρίου.

1996 - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας
Μετάδοση στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο αποτελεσμάτων Βουλευτικών εκλογών

Ο σκοπός του έργου ήταν η μετάδοση στο διαδίκτυο σε πραγματικό χρόνο των αποτελεσμάτων των Βουλευτικών εκλογών του 1996. Τότε ήταν ακόμη η «πρωτόγονη» εποχή του διαδικτύου και δεν υπήρχαν εξειδικευμένα γι αυτό προγραμματιστικά εργαλεία. Δεν υπήρχε εμπειρία σε τέτοια έργα και επιπλέον το έργο έπρεπε να υλοποιηθεί με ελάχιστο προϋπολογισμό. Ας σημειωθεί ότι ούτε η ΔΕΛΤΑ Πληροφορική και το Υπουργείο των Εσωτερικών είχαν ποτέ αποπειραθεί κάτι τέτοιο. Όλα αυτά καθιστούσαν το έργο καινοτομικό και αβέβαιο.

Η όλη εφαρμογή κατασκευάστηκε με γλώσσα Clipper 5.2 !!! Αυτή ανά λίγα λεπτά διάβαζε τα εκάστοτε νεώτερα txt αρχεία δεδομένων όπως εξάγονταν από το μηχανογραφικό σύστημα της Νομαρχίας, και χρησιμοποιώντας προ-κατασκευασμένα templates σελίδων HTML έχτιζε τα επικαιροποιημένα τελικά HTML αρχεία, τα οποία και εξήγαγε για FTP σε έναν Linux web server που φιλοξενούνταν στον μοναδικό τότε τοπικό ISP.

Το έργο ήταν απόλυτα επιτυχές, και απέσπασε διθυραμβικά σχόλια των τοπικών και Αθηναϊκών ΜΜΕ. Ήταν η πρώτη μετάδοση εκλογικών αποτελεσμάτων στο διαδίκτυο που έγινε στην Ελλάδα.

1996 - Λιμάνι Βόλου
Κατασκευή, συντήρηση και φιλοξενία δικτυακού τόπου

Το λιμάνι του Βόλου είναι ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά λιμάνια της χώρας. Το έργο περιελάμβανε την κατασκευή, συντήρηση και φιλοξενία του δικτυακού τόπου του λιμανιού. Επιπρόσθετα και για τις εσωτερικές ανάγκες του λιμενικού ταμείου κατασκευάστηκε εφαρμογή παρακολούθησης της κίνησης του λιμανιού, αφίξεις/αναχωρήσεις πλοίων, φορτία, κίνηση επιβατών και οχημάτων ακτοπλοΐας κλπ. Το συνολικό έργο φιλοξενήθηκε σε server μας στις ΗΠΑ.

1995 - ΚΕΚΑΝΑΜ ΑΕ
Υπεύθυνος μηχανογράφησης

Η KEKANAM ΑΕ ήταν το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης της Νομαρχίας Μαγνησίας. Κατά την συνεργασία μας με την εταιρία είχαμε την θέση του υπεύθυνου μηχανογράφησης της εταιρίας. Κατά την συνεργασία μας αυτή:

 • Παρείχαμε μηχανογραφική υποστήριξη για τα υλοποιούμενα σεμινάρια.
 • Κατασκευάσαμε λογισμικό διαχείρισης σεμιναρίων για λειτουργία σε τοπικά δίκτυα LAN.
 • Υλοποιήσαμε τις μηχανογραφικές εργασίες Ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
 • Κατασκευάσαμε τον δικτυακό τόπο της εταιρίας και τον φιλοξενήσαμε σε server στις ΗΠΑ.
1993 - Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.) ΑΕ
Εκπαίδευση, κατασκευή λογισμικού, συγγραφή βιβλίου

Κατά την συνεργασία μας με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ:

 • Κατασκευάσαμε λογισμικό για την επεξεργασία δεδομένων κοινωνικών ερευνών.
 • Διδάξαμε ως εκπαιδευτές σε σεμινάρια χρήσης υπολογιστών
 • Συγγράψαμε ένα βιβλίο για το πρόγραμμα λογιστικών φύλων Lotus 1-2-3, το οποίο εξέδωσε η εταιρία. Το βιβλίο πραγματεύονταν από τα βασικά των λογιστικών φύλων μέχρι προχωρημένα θέματα προγραμματισμού τους με χρήση μακρο-εντολών.
1992 - DIMENSION-5 ΕΠΕ, Οίκος λογισμικού
Κατασκευή λογισμικού για επιχειρήσεις

Κατά την συνεργασία μας με τον οίκο λογισμικού Dimension-5 κατασκευάζαμε λογισμικό για τοπικά δίκτυα LAN (Novell). Στα πλαίσια αυτά κατασκευάσαμε λογισμικό για:

 • Εκπαίδευση μέσω υπολογιστών (Computer Based Training – CBT)
 • Διαχείριση σχολείων
 • Εταιρίες διεθνών μεταφορών
 • Επεξεργασία δεδομένων κοινωνικών ερευνών
 • Εμπορική διαχείριση
1992 - Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ)
Εκπαίδευση, κατασκευή λογισμικού

Το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. ήταν το Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας και παράλληλα το μεγαλύτερο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Κατά την συνεργασία μας με το Κέντρο:

 • Διδάξαμε σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης και με θέματα την χρήση υπολογιστών, τον προγραμματισμό, και την σχεδίαση βάσεων δεδομένων. Συνολικά διδάξαμε 1.150 ώρες και οι καταρτιζόμενοι ήταν στελέχη κυρίως του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και νέοι άνεργοι.
 • Κατασκευάσαμε λογισμικό για την διενέργεια εξετάσεων μέσω υπολογιστών για τους καταρτιζόμενους (computer based training - CBT).