Προς την κορυφή της σελίδας
Τεχνολογίες

Στην πάνω από 28 έτη εργασία μας ως προγραμματιστές εφαρμογών έχουμε χρησιμοποιήσει μία πληθώρα τεχνολογιών ων ουκ έστι αριθμός. Στα 23 και πλέον χρόνια της αποκλειστικής απασχόλησής μας με την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και όσον αφορά τις τρις βασικές τεχνολογίες μιας 3-Tier αρχιτεκτονικής, έχουμε εδώ και χρόνια υιοθετήσει:

3Tier architexture

Τον συνδυασμό αυτών των τεχνολογιών τον διαθέτουμε εδώ και περίπου 20 χρόνια σε πελάτες μας στα πλαίσια της υπηρεσίας μας του web-hosting, για την οποία διατηρούμε δικούς μας servers στις ΗΠΑ και τον Καναδά. Αλλά και για μεγάλους πελάτες μας που επιθυμούν την φιλοξενία αυτών των servers στο δικο τους δίκτυο, αναλαμβάνουμε την πλήρη εγκατάσταση όλου του συστήματος.

Στην λίστα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κυριώτερες τεχνολογίες και προγραμματιστικά εργαελεία που χρησιμοποιούμε σήμερα, ή έχουμε χρησιμοποιήσει στο πρόσφατο παρελθόν.

Microsoft Windows Server Microsoft Windows Server
Microsoft Internet Information Services (IIS) Microsoft Internet Information Services (IIS)
Adobe Coldfusion Application Server Adobe Coldfusion Application Server
Lucee Lucee
Java Java
Structured Query language (SQL) Structured Query language (SQL)
HyperText Markup Languahe (HTML) 5 HyperText Markup Languahe (HTML) 5
Cascading Style Sheets (CSS) 3 Cascading Style Sheets (CSS) 3
Javascript Javascript
eXtensible Markup Language (XML) eXtensible Markup Language (XML)
Bootstrap Bootstrap
Scalar vector graphics (SVG) Scalar vector graphics (SVG)
Synchronized Multimedia Implementation Language (SMIL) Synchronized Multimedia Implementation Language (SMIL)
Microsoft_SQL_server Microsoft_SQL_server
Oracle Oracle
MySQL MySQL
Toad for SQL Server Toad for SQL Server
Open DataBase Connectivity (ODBC) Open DataBase Connectivity (ODBC)
Adobe Coldfusion Builder Adobe Coldfusion Builder
Eclipse Eclipse
Adobe Dreamweaver Adobe Dreamweaver
HomeSite HomeSite
Brackets Brackets
Notepad++ Notepad++
Jasc Paint Shop Pro Jasc Paint Shop Pro
ColorImpact ColorImpact
CISCO AnyConnect VPN.jpg CISCO AnyConnect VPN.jpg
RAdmin RAdmin
Cute FTP Cute FTP
FileZilla FTP Client FileZilla FTP Client
Free File Sync Free File Sync
Weblog Expert log analyzer Weblog Expert log analyzer
Firefox Developer Edition Firefox Developer Edition
Google Chrome Google Chrome
MS Windows 7 Pro MS Windows 7 Pro
Norton by Symantec Norton by Symantec
WinRAR WinRAR