Προς την κορυφή της σελίδας
Η εταιρία

Η Cosmos Online Ltd δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού και γενικότερα την παροχή υπηρεσιών στον χώρο του διαδικτύου και της κινητής τηλεφωνίας. Ιδρύθηκε από τον φυσικό και προγραμματιστή υπολογιστών Αναστάσιο Χατζηκρυστάλλη οποίος διαθέτει μια μακρά εμπειρία σχεδόν από τα πρώτα βήματα της αγοράς της πληροφορικής.

Programming is like poetry

Από το 1991 κατασκευάζουμε λογισμικό για επιχειρήσεις για προσωπικούς υπολογιστές (PC) και τοπικά δίκτυα (LAN). Από το 1995, όντας από τους πρώτους χρήστες του Internet στην Ελλάδα, και διαβλέποντας την δυναμική του παγκόσμιου δικτύου, εστιασθήκαμε αποκλειστικά στις σχετικές με αυτό τεχνολογίες και ιδιαίτερα στον προγραμματισμό στο νέο περιβάλλον. Η επαλήθευση αυτής μας της πρόβλεψής μας καθιστά σήμερα από τους παλαιότερους και εμπειρότερους κατασκευαστές διαδικτυακού λογισμικού.

Όλα αυτά τα 23 χρόνια έχουμε κατασκευάσει διαδικτυακό λογισμικό:

Cosmos-Online
Εταιρικά επιτεύγματα

Έργα σταθμοί στην δραστηριοποίηση της Cosmos Online ήταν:

Δείτε τα σημαντικώτερα έργα
Εκπαιδευτικό έργο
Cosmos-Online computer training

Από τις αρχές της 10ετίας του 90 αναπτύξαμε δραστηριότητα και ως εκπαιδευτές σε πληθώρα σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης.

Διετελέσαμε για πολλά χρόνια εξωτερικοί συνεργάτες – εκπαιδευτές του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) και του δημόσιου ΙΕΚ Βόλου, ενώ περιστασιακά συνεργαστήκαμε και με τον Εθνικό Οργανισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.), το Τεχνικό Επιμελητηρίο, και πολλούς άλλους φορείς επαγγελματικής κατάρτισης.

Δίδαξαμε μερικές χιλιάδες ώρες σε πολλές δεκάδες σεμινάρια, κατά τα οποία εκπαιδεύσαμε εκατοντάδες στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, όπως υπαλλήλους νομαρχιών, δικαστικούς, εφοριακούς, αστυνομικούς, υπαλλήλους Ο.Τ.Ε., τελωνειακούς, στελέχη τραπεζών, εκτελωνιστές, και ανέργους νέους και νέους επιστήμονες.

Τα αντικείμενα που δίδασκαμε ήταν προγραμματισμός εφαρμογών σε γλώσσα Clipper (κυρίως στα τμήματα προγραμματιστών των Κρατικών ΙΕΚ), σχεδιασμός και διαχείριση βάσεων δεδομένων, λειτουργικά συστήματα (MS-DOS, Windows, Novell), χειρισμό και προγραμματισμό με μακρο-εντολές λογιστικών φύλων (Lotus 123, Excel), κειμενογραφία (Ami-Pro, MS-Word) κλπ.

Συγγραφικό έργο
Cosmos-Online book authoring Lotus 123

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου συγγράψαμε βιβλίο με τίτλο "LOTUS 123" το οποίο πραγματεύεται από τα βασικά των λογιστικών φύλων (spreadsheets) μέχρι προχωρημένα θέματα προγραμματισμού με μακρο-εντολές. Επίσης συγγράψαμε πολλές σημειώσεις για όλα τα διδαχθέντα αντικείμενα.

Στα πλαίσια των συνεργασιών μας με φορείς επαγγελματικής κατάρτισης κατασκευάσαμε λογισμικό για την διαχείριση σεμιναρίων, καθώς και για διενέργεια εξετάσεων μέσω υπολογιστών (προγράμματα CBT - Computer Based Training).

Ανακοινώσεις σε συνέδρια

Κοτζαμάνης Β. – Σταθάκης Δ. – Χατζηκρυστάλλης Α. – Αγοραστάκης Μ. «Δημογραφική Γεω-Βάση της σύγχρονης Ελλάδος» 10ο Ελληνικό Συνέδριο Χαρτογραφίας, Ιωάννινα 2008.

Συμμετοχές σε συνέδρια και δημοσιότητα έργων